# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1048-ALA "وقف معناگرا" ایده ای نوین در قالب سازی از گستره مفهومی سنت حسنه خیریه و وقف فاطمه حاجی اکبری، حسین ستار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1066-ALA آثار انفاق در سوره مبارکه بقره حسین حسن‌زاده سروستانی، حسین مفیدی کیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1045-ALA احصا دلالت‌های تجارب طرح های توانمندسازی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش سیب در منطقه سمیرم اصفهان محمدحسن احمدی، محمد سلیمانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1070-ALA ارائه مدل علی معلولی تأثیر فعالیت خیریه بر فقر مددجو سید حسین سیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1042-ALA ارائه مدل های اجرایی وقف همگانی و لوازم تحقق آن در بستر فضای مجازی سعید مسعودی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1088-ALA ارتقاء جایگاه خیریه ها در افکار عمومی و اندیشه نیکوکاران (تجربه نگاری موسسه خیریه نرجس شیراز) فرزین موذن زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1072-ALA ارتقاءنقش های زنانه با استفاده از فعالیت های داوطلبانه -خیرانه در قالب بانک زمان الهه خرمی نسب، حوریه ربانی اصفهانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1089-ALA استثناء منافع راهکار توسعۀ موقوفات در ایران معاصر سید محمد صادق طباطبایی، داریوش کیوانی هفشجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1107-ALA استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در قانون اساسی جهت توسعۀ وقف و نتایج آن در توسعۀ اقتصادی کشور علیرضا زبرجدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1031-ALA اینجا مردم از تولد تا مرگ با مسجد زندگی می کنند زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1020-ALA اهمیت الگوگیری از تجارب عام المنفعه سایر کشورها زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1106-ALA بایسته های وقف در ایجاد تمدن نوین اسلامی سید مصطفی طباطبایی، مهدی اثنی عشران، زهرا آبیار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1078-ALA بررسی اسنادی از دیوان سالاری تیموریان در مورد اوقاف و تولیت رضا عبدالهی، افسانه نوجوان علیکانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1064-ALA بررسی تأثیر شفافیت و نظارت مالی در افزایش جذب مشارکت‌های مردمی در موسسات خیریة مشکین‌شهر از دیدگاه ناظرین (مطالعه موردی: موسسة خیریة شهید فیّاض‌بخش مشکین‌شهر ) محمد رضا نورعلی زاده، رسول فانی خیاوی، هاتف ملازاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1105-ALA بررسی تأثیر نقش علما در ایجاد و گسترش مراکز خیریه خدمات درمانی سید مصطفی طباطبایی، سمانه حجار پور خلج، محمد مهرابی کوشکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1095-ALA بررسی تأسیس و کارکرد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در دورة پهلوی دوم (1357-1336) الهام ملک زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1109-ALA بررسی کارکردهای نیکوکاری در ابعاد پیشرفت کشور سید حسین سیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1077-ALA بررسی وقفِ در حوزه سلامت در تمدن اسلامی افشین سلیمی وردنجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1099-ALA برنامه‌ریزی و فقر در ایران؛ عوامل، شاخص‌ها، دلالت‌های سیاستی و جایگاه تسهیلات قرض‌الحسنه در آن محمد ژولازاده ساکی، حسین مفیدی کیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1008-ALA بیش‌از نیم‌ قرن جهاد در رسیدگی به محرومان زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1027-ALA پهلوان پزشک زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1001-ALA پوست اندازی سازمان بهزیستی با مراکز مثبت زندگی صفیه زائری اصفهانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1069-ALA تاثیر پذیرش صحت هبه منافع بر توسعۀ قالب‎های قراردادی عرصۀ نیکوکاری سید محمد صادق طباطبایی، داریوش کیوانی هفشجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1038-ALA تبیین ضرورت و نقش تصویرسازی از وقف و سازمان اوقاف در توسعه نهاد وقف در ایران فاطمه معصومی، سعید مسعودی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1103-ALA تجربه زیسته خیرین از نوع فعالیت کمک رسانی افسانه توسلی، ملیحه عابدی، سیما سلطانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1097-ALA تحلیل محتوای توصیفی متن نوشتاری و تصاویر کتاب فارسی پایه ی چهارم ابتدایی در زمینه ی نیکوکاری مهرآفرید یوسفی نسب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1015-ALA ترویج سلامت با طعمی متفاوت زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1047-ALA تغییر فرهنگی نیکوکاری با تاکید بر دیجیتالی‌شدن امر خیر در ایران مهری بهار، علیرضا اسکندری نژاد، مجید ولی محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1082-ALA توانمند سازی بیماران اعتیاد کارتن خواب ( تجربه نگاری موسسه خیریه طلوع بی نشان کریمان) فرزین موذن زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1036-ALA جایگاه نهادهای خیریه در ارتقای کارکردهای تامین مالی خرد در حوزه فقرزدایی محمد سلیمانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1080-ALA جامع نگری (تجربه نگاری موسسه خیریه شمسان) فرزین موذن زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1017-ALA جهادگران دیروز؛ نورآوران سلامت امروز زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1033-ALA خیرماندگاری به نام اهدای عضو زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1073-ALA درک و تصور کنشگران اجتماعی از عوامل موثر بر فعالیت داوطلبانه خیرخواهانه زنان (مورد مطالعه : شهر اصفهان ) حوریه ربانی اصفهانی، محمد صالح طیب نیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1032-ALA دستی که هزاران چرخ را می چرخاند زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1101-ALA شناسایی دلایل موفقیت خیریه‌ها؛ تحلیل محتوای تجربه‌نگاری‌های ارسال‌شده به چهارمین همایش ملی خیرماندگار علیرضا اسکندری نژاد، معصومه اوحدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1063-ALA شناسایی ظرفیت ها و چالش های جذب و حفظ خیرین ورزشیار و حامیان مالی در حوزه ورزش زنان نازنین راسخ، سعید جعفری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1050-ALA ظرفیت و کارکردهای شبکه های اجتماعی در گسترش فرهنگ نیکوکاری و وقف محمدحسین اسماعیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1006-ALA عارضه‌یابی و تدوین برنامه‌ راهبردی مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست سمیه مهدوی، محمد گلناری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1093-ALA عاملیت امرای محلی در وقف علمی ( مورد مطالعه : امرای محلی بیرجند ) زهرا علیزاده بیرجندی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1034-ALA عطش خدمت زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1026-ALA فراگیران، مدرس می شوند و بیکاران، شاغل زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1091-ALA کارکردهای وقف در زندگی بشر از منظر قرآن و روایات علی حسین زاده، هاجر قاسمی گورتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1018-ALA کتابخانه سیار حاج آقا زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1081-ALA کمک مادی و معنوی در امر ازدواج و تامین جهیزیه (تجربه نگاری موسسه خیریه ازدواج آسان) فرزین موذن زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1094-ALA کوشش‎ها و کشمکش‎ها در نسبت نیکوکاری با پیشرفت ایران علیرضا اکرامیان، نعمت الله موسی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1049-ALA گونه شناسی اقدامات نیکوکارانه هیئت اتحاد اسلام در بحران قحطی بزرگ مسعود کثیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
48 1013-ALA مأمنی برای خرید امن و آسان کتاب زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1076-ALA مدیریت فرهنگی امور خیر و وقف در استان کهگیلویه و بویراحمد (مطالعه موردی بقعه متبرکه امام زاده بی بی حکیمه) رامین چرومی، عباس نصیرالاسلامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1025-ALA مدرسه هایی که دوست مساجد هستند نه جایگزین آن زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1090-ALA مردمی سازی آموزش و پرورش، جایگزین دولتی سازی و تجاری سازی؛ از طریق نهاد وقف و نیکوکاری طیبه اکبری پویانی، سید یاسر حکیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1104-ALA مرور سیستماتیک پیشینه موجود در حوزه موضوعیِ طراحی الگوی اولویت بندی امور،با تاکید بر استخراج چگونگی طراحی الگوی اولویت‌بندی امر خیر علی خسروی، ثریا معمار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 1019-ALA مسجدی که محله را اداره می کند زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1005-ALA مفهوم پردازی جامعه دوستی در دوران سالمندی: مدلی مبتنی بر مرور جامع نسیبه زنجری، احمد دلبری، حسن رفیعی، طاهره رمضانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1028-ALA مهریه با برکت زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1085-ALA نخبه شناسی، نخبه پروری، نخبه گماری و تکریم از نخبگان ( تجربه نگاری مجمع خیران نخبه پرور استان فارس) فرزین موذن زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1102-ALA نقش بانک‌های اطلاعاتی خیریه‌ها در پیشرفت نیکوکاری ایران؛ مطالعة تطبیقی بانک‌های اطلاعاتی خیریه‌ها در ایران و جهان علیرضا اسکندری نژاد، معصومه اوحدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1065-ALA نقش وقف در پایداری مدارس علمیه با تاکید بر مدارس شهرستان فردوس در خراسان جنوبی مفید شاطری، مرضیه فاریابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1030-ALA هم معلم هم مربی/ آموزش همگام با پرورش زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1014-ALA همه دارایی مان را فروختیم به خدا زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1029-ALA همه سرمایه مان 500 هزار تومان بود/ به جای ماهی، ماهیگیر پرورش می دهیم زهرا شریعتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1046-ALA واکاوی اثربخشی فعالیت های نیکوکارانه بر کاهش آسیب اجتماعی روسپیگری زنان الهه خرمی نسب، حوریه ربانی اصفهانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
63 1098-ALA وقف به مثابه الگوی کارآفرینی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران هادی رنجبر، خلیل نوروزی، محمدحسین علیزاده کیاپی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1007-ALA وقف های گره‌گشا زهرا شریعتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است