موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

روزنامه مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری

سامانه خیر ایران

سامانه خیر ایران

بنیاد خیرین حوزه های علمیه

بنیاد خیرین حوزه های علمیه

ویکی نیکی

ویکی نیکی

مکسا

مکسا

خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری ایرنا

موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام

شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

مجمع خیرین کشور

مجمع خیرین کشور