حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
روزنامه مردم سالاری
سامانه خیر ایران
بنیاد خیرین حوزه های علمیه
ویکی نیکی
مکسا
خبرگزاری ایرنا
موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
انجمن جامعه شناسی ایران
دانشگاه امام صادق (ع)
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام
دانشگاه هرمزگان
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مجمع خیرین کشور