• چکیده مقاله مشتمل بر مسأله، روش و نتایج و در حد 300 تا 500 کلمه در قسمت ارسال چکیده بارگذاری گردد.


  • همچنین «ایده‌های نو و تجربه‌های موفق» در عرصه امور خیر با تمرکز بر محورهای مطرح شده با شرح و بیان صاحب ایده در حد 1000 تا 2000 کلمه پذیرفته می‌شود. لطفا برای ارسال «ایده‌های نو و تجربه‌های موفق» از فرمت نگارش مقالات در لینک بالا استفاده نمایید.


نکات مهم:
  • لطفا پژوهشگران محترم پیش از ارسال مقالات خود، ابتدا راهنمای نگارش مقالات را دانلود و مطالعه نمایند. مقالات حتما مطابق دستورالعمل، آماده و ارسال شوند.
  • لطفا مقالات در (2007 به بالا) Microsoft Word آماده و ارسال گردند. از ارسال نسخه PDF مقاله خودداری نمایید. 
  • در هنگام ثبت‌نام، اطلاعات را بسیار دقیق و صحیح تکمیل نمایید.
  • جهت ارسال بیش از یک مقاله نیاز به ثبت نام مجدد نیست. در همان پنل کاربری خود می‌توانید سایر مقالات خود را ارسال نمایید.