اهداف

  • تقویت و ارتقای جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر
  • ایجاد فرصت گرده‌همایی و گفت‌وگوی عالمان و پژوهشگران در حوزه امر خیر
  • زمینه‌سازی برای نزدیک‎تر شدن بازیگران عرصه پیشرفت در بخش‌های دولتی، خصوصی و غیر دولتی
  • هدایت فعالیت‌های خیریه به دانش‌بنیان شدن
  • تلاش برای ایجاد ساختارهای رسمی در راهبری امر خیر در ایران
  • جلب توجه سیاستگذاران حوزه عمومی به امر خیر و نقش آن در حیات اجتماعی
  • گفتمان‌سازی درباره امر خیر و تأثیر آن در مدیریت جامعه