برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
0 ریال
حضور دانشجویان در همایش به صورت رایگان، منوط به ارائه و بارگذاری کارت دانشجویی می‌باشد.
2
0 ریال
حضور اعضای خیریه‌ها و سمن‌ها و خَیّرین در همایش به صورت رایگان، منوط به ارائه و بارگذاری دعوت‌نامه و یا معرفی‌نامه می‌باشد.
3
300,000 ریال
4
500,000 ریال
در صورت پذیرش مقاله، جهت شرکت در همایش و چاپ مقاله مبلغ 500000ریال از نویسنده مسئول دریافت می‌گردد.
5
200,000 ریال
در صورت پذیرش مقاله، جهت شرکت در همایش مبلغ 200000ریال بابت ارائه گواهی مقاله به صورت مجزا از دیگر نویسندگان دریافت می‌گردد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.