*** توجه ***


به دلیل برگزاری همزمان کارگاه‌ها، لطفا فقط در یک کارگاه ثبت‌نام نمایید.

 

 

کارگاه اول

کارگاه شماره 1: راهبری نیروهای داوطلب

مدرس: پریسا علیویردی

لینک ثبت‌نام: EVND.CO/4Y8VE


کارگاه دوم

کارگاه شماره 2: روش‌های تامین مالی در موسسات مردم نهاد

مدرس: رضا درمان

لینک ثبت‌نام: EVND.CO/YIK0C


کارگاه سوم

کارگاه شماره 3: نوآوری اجتماعی؛ روش‎های اثرگذاری و اثرسنجی

مدرس: محمدامین صمیمی بهبهانی

لینک ثبت‌نام: EVND.CO/NNTIL


کارگاه چهارم

کارگاه شماره 4: کارآفرینی اجتماعی و تاثیر آن بر پایداری موسسات خیریه

مدرس: نسیم یادگار / محمدمهدی معماریان

لینک ثبت‌نام: EVND.CO/NVIDV


کارگاه پنجم

کارگاه شماره 5: تیپ شناسی شخصیتی و تاثیر آن بر جذب مالی و تعامل با کارکنان و داوطلبان

مدرس: پریا اصلانی

لینک ثبت‌نام: EVND.CO/7SCZL